Kalite Hedeflerimiz
07 Ocak 2022

Kalite Hedeflerimiz

 

Sağlıkta Hizmet Kalite standartlarına uygun olarak kalite sisteminin uygulanması ve devamlılığını sağlamak.

Kurum çalışanlarının faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla gerekli teşvik mekanizmalarıoluşturmak.

Kaliteyle ilişkin dokümanları kontrol etmek,Revizyon ve yayınlamak

Hasta bakım kalitesi ile hasta ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli Tüm Kaynakların planlanması, temini ve yönetilmesini sağlamak

Kalite ekiplerinde görevli personelin ihtiyacı olan eğitimleri planlamak ve bu eğitimleri almalarını sağlamak

Kurumdaki mevcut sorunları tespit etmek öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda İyileştirici çalışmalar yapmak ve yapılmasını sağlamak.

Kurumun Memnuniyet anketlerini değerlendirmek, analiz yapmak ve düzeltici önleyici faaliyetlerde bulunmak.

Kalite denetim sürekliliğinin sağlanması ve sıklaştırılmasını sağlama.

SHKS gereği pembe beyaz ve kırmızı kod uygulamalarının kurulmasına ve uygulanmasını sağlamak