Güvenlik
26 Ocak 2022

Mehmet Şirin DEMİREL
Güvenlik Şefi

Güvenlik 2.JPG

Hastanemizde Mesai içi; 1 Güvenlik şefi, 1 Güvenlik şef yardımcısı olmak üzere toplam 33 güvenlik görevlisi vardır. Gündüz vardiyası daimi görevli personel 5, dönüşümlü personel sayısı  7 olmak üzere 12 güvenlik personeli 4 vardiya hizmet vermektedirler. Tatil günlerinde ise 7 personel görev yapmaktadır.

82 Adet Kamera ile hastanemiz devamlı izlenmektedir.


Görev ve Sorumluluklar:

- Hastane çalışanları, öğrenciler, hasta ve yakınlarının ihtiyacı olan yasalarda verilmiş olan güvenlik hizmetlerini yerine getirir. 
- İdare tarafından belirlenmiş yerlerde düzenli olarak dolaşarak, maddi ve manevi kayıplara yol açabilecek hadiseleri önler ve yetkilileri bilgilendirir. 
- Kurumda yaşanması olası şiddet olaylarını önlemeye çalışır, şiddet ile karşılaşırsa Hastane Polisi’nden yardım ister. 
- Amiri tarafından belirlenen nöbet rotasyonlarına riayet eder.  “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliği”ne uyar. 
- Güvenlik görevlileri, görev alanlarında bir suçla karşılaştığında müdahale etmek, suçun devamını önlemek, sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili kolluğa teslim etmek ve idareye iletmekle görevlidir.
- Genel kolluğun o l a ya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyet ine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur. Ayrıca personelin islediği suçları idareye bildirmekle yükümlüdür. 
- Zimmeti altındaki telsiz, düdük, kelepçe, cop vb. malzemeyi kullanmada özen gösterir, aksi durumda tazmin eder. 
- Görev anında kesinlikle alkol ve uyuşturucu madde veya benzeri madde kullanmaz veya doktor reçetesi ile verilmiş uyuşturucu içeren ilaçlar alma zorunluluğu varsa Hastane Müdürlüğü’ne bildirir. 
- Nöbetini imza ile teslim eder, nöbet defterlerini ertesi gün Hastane Müdürlüğü’ne onaylatır, Hastane Müdürlüğü’nün olumsuzluklardan haberdar olmasını sağlar. 
Görev yerlerinde trafik ve otopark düzenini sağlar, yasaların el verdiği ölçüde trafik düzenlemesi yapar. 
- Kayıp, çalıntı, buluntu eşyaları anında nöbet defterine işler, tutanakla Hastane Müdürlüğü’ne teslim eder, kaybı bulunan şahısları Hastane Müdürlüğü’ne yönlendirir.  Hasta ziyaret saatlerine uygun olarak ziyaretçi yoğunluğunu organize eder. Mesai saatleri dışında gelen ziyaretçileri kaydeder. 
- Ölüm halinde hasta yakınlarını nazikçe Enstitü bahçesine alır, morga gönderilmek üzere ambulansa haber verir. 
- Güvenlik görevlileri, sivil savunmanın, acil durumlarda doğal üyesidir. Enstitümüzün sivil savunma ve acil eylem planlarını güvenlik merkezinde bulundurur ve buna göre hareket eder.