Mutemetlik
18 Şubat 2022

ilham.JPG
Mutemetlik Birimi

BİRİM SORUMLUSU: İlham DOĞAN

Maaş ve Ek Ödeme Mutemetliği yapılan çalışmalar

a-Ödemesi yapılan işlemler

1-Personel Maaşları (4-a - 5434 ve 5510 Sayılı Kanun)

2- Personel Maaşları (4-c Sürekli işçi)

3- Personel Maaşları (4-c Geçici işçi)

4-Personel Maaşları (4-a 5434 ve 5510 Sayılı Kanun. Döner Sermayeden Ödenen)

5- Personel Maaşları (4-b Sözleşmeli. Döner Sermayeden Ödenen)

6- Personel Maaşları (4-b Sözleşmeli. Genel Bütçeden Ödenen)

7-4924 Sayılı Kanuna göre sözleşmeli personel maaşları (Genel Bütçeden Ödenen)

8-Sabit Ödeme (Hekimlerin 209 Sayılı Kanuna göre peşin ödemeleri)

9- Sabit Ödeme (375 Sayılı KHK göre peşin ödemeler)

10-Sözleşmeli Yönetici Ek Ödemesi

11-Ek Ödeme

12-Nöbet-İcap Nöbeti Ücretleri

13- Gelir Vergisi mahsuplaşma İşlemi

14-Hekimlerin Mesleki Mali Sorumluluk sigortalarının % 50 lik kısmının geri ödenmesi

15- Fiili hizmet bordrosu düzenlemek ve emekli sandığına prim bildirimini yapmak

16-Sabit ödemeler, ek ödeme ve Sözleşmeli Yönetici Ek Ödeme işlemlerinin Ek Ödeme Bordro Sisteminde (EKOBS) de girişler yapılarak hesaplanması.

17- Naklen gelen ve giden personeller,Açıktan atanan ve istifa  eden Personellerin SGK.işlemleri

18-Genel bütçe ve Döner sermayeden Çalışan personellerin İdari Mahkeme kararı işlemleri