T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Nusaybin Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Nusaybin Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Disiplin

Güncelleme Tarihi: 12/06/2020

Faysal YAKICI
Disiplin Birimi Sorumlusufaysal yakıcı.JPG

Disiplin Birim Sorumlusu

    ( Sabim, Bimer, Bilgi edinme, Ön inceleme, Araştırma –İnceleme)

GÖREV AMACI: Disiplin İşlemlerinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili Maddelerince ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İstihdam Edilen, Birliğimize bağlı sağlık tesislerinde, hasta ve çalışan memnuniyetinin üst seviyede olması, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve sorunsuz bir şekilde sunulmasını sağlamak.

  • A-DİSİPLİN İŞLEMLERİ       :
  • 1-İnceleme/Disiplin Soruşturması         : Disiplin İşlemlerinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili Maddelerince ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İstihdam Edilen, Birliğimize bağlı sağlık tesislerinde, hasta ve çalışan memnuniyetinin üst seviyede olması, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve sorunsuz bir şekilde sunulması amacıyla, görevli personeller hakkında idari yönden düzensizlik olduğu durumlarda nedenleri öğrenmek adına İnceleme yapılarak gerekli durumlarda Disiplin Soruşturması yapılması işlemlerini yürütmek ve ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnamede belirtildiği doğrultuda işlemlerin takibi yapılır.

  • 2-Ön İnceleme   :   Ön İncelemelerde 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun ilgili maddeleri uyarınca; kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığınca istenen ve Kaymakamlıklarca işleme konan şikâyet başvuruları hakkındaki Ön İnceleme sürecinin takibi. Savcılık tarafından verilen kararları takip etmek, özlük dosyalarına konulmasını sağlamak ve ilgili Kanun hükümleri uyarınca tespit edilen suçlarda ilgili Kaymakamlık ve Savcılıkları bilgilendirilmesini sağlamaktır.

  • B-HUKUK İŞLERİ      :

            Hukuk İşleri Sekretarya işleri, evrakların takibi Mahkeme Kararlarının gereğinin ifası ve takibi, iş ve işlemlerin mevzuata aykırı olmaması ve aksamaması amacıyla Kurumumuz avukatlarından görüş talep ederek takibinin sağlanması, ayrıca gerekli durumlarda açılan davalarla ilgili olarak İnceleme ya da Disiplin Soruşturması yapılmak üzere Disiplin Birimi ile koordineli bir çalışma yürütmektir.

  • SABİM, haftanın 7 günü ve 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. 

Vatandaşlar SABİM’ e; 
              - 184 numaralı telefon hattından
              - 03124301849 numaralı fakstan
              - Şahsen Sağlık Bakanlığı SABİM  Merkez’ e direkt başvurarak ulaşabilirler.

 Başvuruda bulunanlar;                          
              - Sağlık Sisteminin işleyişine yönelik bilgi alabilirler, 
              - Sağlık sistemine yönelik talep ve eleştirilerde bulunabilirler, 
              - Sağlık hizmeti alırken, hizmetin herhangi bir aşamasında yaşadıkları sorunları iletebilirler, 
              - Çevre sağlığı açısından sağlığı tehdit eden unsurları bildirebilirler, 
              - İnsan sağlığı için tehdit unsuru olduğunu düşündükleri su ve gıda imal – satış yerlerini bildirebilirler.
              - Sağlık sisteminden hizmet alımı sırasındaki duyulan memnuniyetleri ve teşekkürlerini iletebilirler.

SABİM, Sağlık hizmeti alanlar, sağlık hizmeti sunanlar ve sağlık sistemini yönetenler arasında bir buluşma noktasıdır.

             Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra birimleriyle hizmetlerini yönetirken, verimliliğini artırmak, hizmetin konusu olan insan sağlığında sıfır hatayla çalışmak amaç ve hedeflerini SABİM’ de somutlaştırmaktadır.

             SABİM ile öncesinde bir sürü bürokratik uğraşlar gerektiren durumlar    ortadan kaldırılarak sorunların  etkin, hızlı ve verimli gizlilik ilkesi doğrultusunda en iyi şekilde çözümleme  yoluna gidilmektedir.

                SABİM  başvuruları çözümlendikten sonra ilgili çözümleyici tarafından şube birimler tarafından muhakkak geribildirim yapılarak başvuruların sonuçlandırılması sağlanmaktadır.