T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Nusaybin Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Nusaybin Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yazı İşleri

Güncelleme Tarihi: 12/06/2020


Yazı işleri.JPG

Yazı İşleri Birimi


Hastanemiz Yazı İşleri birimimiz hafta için 08.00-17.00 saatleri arasında hizmetlerini yürütmektedir.

Yazı İşleri Biriminde Yapılan iş ve İşlemler;

  • Hastanemizin resmi yazışmalarının yapılması.

  • Başhekimliğimizin resmi yazışmlarının yapılması

  • Hastanemiz evraklarının ve Sağlık Kurulu Raporlarının İdare adına Aslı Gibidir onayının yapılması

  • İnceleme / Ön İnceleme ve Araştırmalarda Yeminli Kâtiplik yapılması.

  • Hastane postalarının posta makinesinden çekilerek gönderilmesi ve Posta Makinesine PTT'den TL avans yükletilmesi.

  • İl Sağlık Müdürlüğümüzün bünyesindeki Avukat Hizmetleri Bürosu personeli ve doğrudan temin usulü ile hizmet satın alma yoluyla sözleşme imzalanacak olan Avukatlarla yazışmaların yapılması, irtibat kurulması, bilgi-belge paylaşımında bulunulması ve hukuki işlemlerden sorumlu olunması.

  • 5510 Sayılı SGK Kanununa göre Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin SGK'ya devredilmesi nedeniyle, Hastanemiz personellerinin sağlık hizmetleri kayıtlarında oluşan eksikliklerin düzeltilmesi, bilgilerin güncellenmesi ve gerekli kayıtların yapılması.

  • Dış Kaynaklı Döküman Listelerinin (Mevzuat) hazırlanması.